• Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 1

  Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về ngân sách nhà nước và vai trò của thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; ảnh hưởng của tăng thuế giá trị gia tăng lên phúc lợi và nghèo đói tại Việt Nam;...

   87 p utt 25/02/2024 17 0

 • Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Đánh giá tác động của tăng thuế giá trị gia tăng đến tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những tác động đến kinh tế vĩ mô và phân phối của việc tăng thuế giá trị gia tăng: một phân tích áp dụng mô hình CGE; tác động giới của việc tăng thuế giá trị gia...

   57 p utt 25/02/2024 16 0

 • Ebook Kiến trúc: Năng lượng và môi trường - Phần 1

  Ebook Kiến trúc: Năng lượng và môi trường - Phần 1

  Ebook Kiến trúc: Năng lượng và môi trường - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng; Kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững; Kinh nghiệm kiến trúc truyền thống Việt Nam và sử dụng tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng; Quy hoạch thiết kế công trình xây dựng; Giải pháp thiết kế lớp vỏ...

   96 p utt 25/02/2024 11 0

 • Ebook Kiến trúc: Năng lượng và môi trường - Phần 2

  Ebook Kiến trúc: Năng lượng và môi trường - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiến trúc: Năng lượng và môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thông gió và điều hòa không khí; Hệ thống trang thiết bị trong công trình; Tiết kiệm năng lượng; Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong công trình xây dựng; Phòng chống cháy cho công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   98 p utt 25/02/2024 10 0

 • Ebook Bảo trì và sửa chữa thiết kế lắp đặt điện nhà: Phần 1

  Ebook Bảo trì và sửa chữa thiết kế lắp đặt điện nhà: Phần 1

  Cuốn sách "Bảo trì và sửa chữa thiết kế lắp đặt điện nhà" Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: tìm hiểu về điện; điện và an toàn về điện; hệ thống điện; tiếp đất và phân cực; dụng cụ sửa điện; dây điện và cáp; vẽ sơ đồ mạch điện và lập chỉ mục cho bảng điện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p utt 25/02/2024 11 0

 • Ebook Bảo trì và sửa chữa thiết kế lắp đặt điện nhà: Phần 2

  Ebook Bảo trì và sửa chữa thiết kế lắp đặt điện nhà: Phần 2

  Cuốn sách "Bảo trì và sửa chữa thiết kế lắp đặt điện nhà" Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Cách thức lắp đặt công tắc điều chỉnh độ sáng bóng đèn; sửa chữa và thay thế đèn nóng sáng; thay phích cắm; sổ tay của nhà thanh tra;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p utt 25/02/2024 16 0

 • Ebook Tính toán thiết kế hệ thống phân phối-truyền tải Điện: Phần 1

  Ebook Tính toán thiết kế hệ thống phân phối-truyền tải Điện: Phần 1

  Cuốn sách "Tính toán thiết kế hệ thống phân phối-truyền tải Điện" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các vấn đề chung về hệ thống cấp điện; thiết kế hệ thống điện cho khu vực công nghiệp; thiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực nông thôn; thiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p utt 25/02/2024 17 0

 • Ebook Tính toán thiết kế hệ thống phân phối-truyền tải Điện: Phần 2

  Ebook Tính toán thiết kế hệ thống phân phối-truyền tải Điện: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tính toán thiết kế hệ thống phân phối-truyền tải Điện" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thiết kế lắp đặt tụ điện bù để nâng cao hệ số công suất; thiết kế trạm biến áp và phần cơ khí đường dây tải điện; thủ tục triển khai các bước thực hiện công trình cấp điện. Mời các bạn...

   66 p utt 25/02/2024 17 0

 • Ebook Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam: Phần 1

  Ebook Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lý thuyết tập mờ trong nghiên cứu so sánh định tính fsQCA; nghiên cứu khoa học kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p utt 25/02/2024 14 0

 • Ebook Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam: Phần 2

  Ebook Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực marketing: kết quả kiểm định MRA và fsQCA; năng lực và kết quả của nhân viên marketing: kết quả kiểm định MRA, SEM và fsQCA; năng lực...

   160 p utt 25/02/2024 13 0

 • Ebook Việt Nam - Ai Cập - Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới: Phần 1

  Ebook Việt Nam - Ai Cập - Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới: Phần 1

  Cuốn sách Việt Nam - Ai Cập - Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ai Cập; thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   224 p utt 25/02/2024 15 0

 • Ebook Việt Nam - Ai Cập - Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới: Phần 2

  Ebook Việt Nam - Ai Cập - Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới: Phần 2

  Cuốn sách Việt Nam - Ai Cập - Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập giai đoạn 2011-2020;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p utt 25/02/2024 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERutt200vi