• Ebook Thiết bị đóng cắt trung áp: Phần 1

  Ebook Thiết bị đóng cắt trung áp: Phần 1

  Ebook Thiết bị đóng cắt trung áp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính cơ bản của thiết bị đóng cắt; Các loại thiết bị đóng cắt; Dập hồ quang; Công tắc tơ SF6; Sự phối hợp cầu dao - cầu chì;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   95 p utt 27/01/2023 10 0

 • Ebook Thiết bị đóng cắt trung áp: Phần 2

  Ebook Thiết bị đóng cắt trung áp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các loại thiết bị đóng cắt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế hoạch lắp đặt thiết bị đóng cắt; Tiêu chuẩn đối với thiết bị đóng cắt; Mức độ hoạt động của thiết bị đóng cắt; Các thiết kế của thiết bị đóng cắt; Phụ kiện của thiết bị đóng cắt. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   114 p utt 27/01/2023 6 0

 • Ebook Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ, 2RZ, 2RZE (Toyota Hiace): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ, 2RZ, 2RZE (Toyota Hiace): Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ, 2RZ, 2RZE (Toyota Hiace)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về phần cơ khí động cơ xe Toyota Hiace; Hệ thống phun xăng điện tử EFI; Cách xác định hỏng hóc mạch điện từ của hệ thống phun xăng điện từ bằng đồng hồ vạn năng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   194 p utt 27/01/2023 7 0

 • Ebook Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ, 2RZ, 2RZE (Toyota Hiace): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ, 2RZ, 2RZE (Toyota Hiace): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ, 2RZ, 2RZE (Toyota Hiace)" tiếp tục trình bày các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục các hỏng hóc của: Hệ thống nhiên liệu; Hệ thống làm mát; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống khởi động; Hệ thống nạp điện; Thông số kiểm tra hệ thống điều chỉnh. Mời...

   131 p utt 27/01/2023 10 0

 • Ebook Lý thuyết động cơ đốt trong: Phần 1

  Ebook Lý thuyết động cơ đốt trong: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết động cơ đốt trong:" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về động cơ đốt trong; Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong; Môi chất công tác; Chu trình thực tế của động cơ đốt trong;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p utt 27/01/2023 16 0

 • Ebook Lý thuyết động cơ đốt trong: Phần 2

  Ebook Lý thuyết động cơ đốt trong: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lý thuyết động cơ đốt trong" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt; Trao đổi môi chất trong động cơ hai kỳ; Hình thành hóa khí trong động cơ; Đặc tính động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p utt 27/01/2023 15 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về bảo vệ tránh tai nạn do dòng điện gây ra; Bảo vệ bằng cách nối đến hệ thống nối đất (tiếp đất); Bảo vệ nối dây trung tính tiếp (tiếp trung tính); Bảo vệ bằng biện pháp cân bằng và điều khiển sự phân phối điện thế; Chống...

   276 p utt 27/01/2023 12 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cụ thể và các bài toán cần giải quyết trong an toàn điện; Giới thiệu một số nét về kỹ thuật chống sét mới, xuất hiện gầy đây trên thế giới; Các tiêu chuẩn tham khảo về khoảng cách và điện trở...

   168 p utt 27/01/2023 6 0

 • Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới" trình bày những nội dung sau: Phần thứ nhất - về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phần thứ hai - công cuộc đổi mới, cách mạng và sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   266 p utt 27/01/2023 12 0

 • Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới" tiếp tục trình bày những nội dung sau: Phần thứ ba - về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phần thứ tư - về những vấn đề quốc tế và đối ngoại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p utt 27/01/2023 8 0

 • Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 1

  Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030" trình bày những nội dung về: Quốc gia tầm trung và định hướng ngoại giao chuyên biệt ‐ hàm ý với Việt Nam đến năm 2030; xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác trong chính sách đối ngoại của quốc gia tầm trung; ngoại giao trung gian hòa giải;......

   153 p utt 27/01/2023 9 0

 • Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 2

  Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030" tiếp tục trình bày những nội dung về: Ngoại giao số; ngoại giao công chúng; ngoại giao năng lượng; ngoại giao nước; ngoại giao y tế; ngoại giao vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   237 p utt 27/01/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số