• Ebook Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 2

  Ebook Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiêu chuẩn thủy tinh và kính xây dựng; Tiêu chuẩn ống nhựa; Tiêu chuẩn vật liệu chống thấm và sơn; Tiêu chuẩn gỗ và cửa; Tiêu chuẩn thép và kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   607 p utt 23/05/2023 25 0

 • Ebook Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 1

  Ebook Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 1

  Tài liệu "Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiêu chuẩn xi măng; Xi măng pooclăng; Xi măng xây trát; Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng; Tiêu chuẩn bêtông và cấu kiện bêtông; Tiêu chuẩn vôi, vữa, gạch, đá, gốm sứ xây dựng; Tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   714 p utt 23/05/2023 23 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp độ cứng trực tiếp; Chương trình PASSFEM; Phân tích kết cấu khung; Phần tử thanh bù BEAM2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p utt 23/05/2023 22 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các nguyên lý cơ bản của cơ học kết cấu; Tính chất phần tử; Quy rút tĩnh học; Phần tử đồng tham số;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   116 p utt 23/05/2023 24 0

 • Ebook ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn: Phần 2

  Ebook ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đặt tải; Phân tích kết cấu; Phân tích nhiệt; Phân tích tương tác giữa các trường vật lý; Hệ tọa độ kết quả; Thiết kế tham số trong ANSYS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p utt 23/05/2023 25 0

 • Ebook ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn: Phần 1

  Ebook ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn: Phần 1

  Tài liệu "ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản trong ANSYS; Các thủ tục phân tích cơ bản; Xây dựng mô hình hình học; Tạo mô hình phần tử hữu hạn; Các thuộc tính vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   143 p utt 23/05/2023 26 0

 • Ebook Hội chứng Unoqlo: Phần 2

  Ebook Hội chứng Unoqlo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hội chứng Unoqlo" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Từ thương hiệu quốc gia thành thương hiệu quốc tế; Uniqlo là một hình mẫu doanh nghiệp cổ điển; Liệu fast retailing có đạt mục tiêu 5000 tỉ yên; Văn hóa tiêu dùng đang suy thoái. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   156 p utt 23/05/2023 19 0

 • Ebook Hội chứng Unoqlo: Phần 1

  Ebook Hội chứng Unoqlo: Phần 1

  Tài liệu "Hội chứng Unoqlo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của Uniqlo sẽ khiến đất nước suy thoái; Hội chứng Uniqlo không có điểm dừng; Quy đạo tăng trưởng của Uniqlo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p utt 23/05/2023 16 0

 • Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 2

  Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Châu Á đã có những chuyển biến nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực; Việt Nam cần đổi mới các chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn tài năng hiện có. Mời các...

   86 p utt 23/05/2023 21 0

 • Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 1

  Ebook Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới: Phần 1

  Tài liệu "Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng: Kinh nghiệm của thế giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mỹ là quốc gia hội đủ các điều kiện phát triển nguồn lao động tài năng; Thiếu hụt đội ngũ nhân lực tài năng - Châu Âu đang tụt hậu so với Mỹ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p utt 23/05/2023 25 0

 • Ebook Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo): Phần 2

  Trong cuốn sách "Giải pháp giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp", tác giả đã đưa ra các dự báo, phương hướng, đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền khiếu nại của người sử dụng đất và hiệu quả giải quyết khiếu nại của các chủ thể có thẩm...

   162 p utt 23/05/2023 23 0

 • Ebook Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo): Phần 1

  Cuốn sách "Giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam - Lý thuyết, thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo)" trình bày một số vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản cũng như thực trạng giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế của pháp luật khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai....

   136 p utt 23/05/2023 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số