• Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục, biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p utt 23/09/2023 10 0

 • Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: tín hiệu và hệ thống rời rạc, biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   149 p utt 23/09/2023 7 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn sử dụng máy nivô, máy toàn đạc điện tử, hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p utt 23/09/2023 6 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p utt 23/09/2023 4 0

 • Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 2

  Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế" trình bày các nội dung: Hướng dẫn vẽ hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo, ghi văn bản vào bản vẽ, gạch mặt cắt; ghi kích thước, tạo lớp để quản lý bản vẽ, tạo khối và chèn khối, tham khảo ngoài bản vẽ, liên kết và nhúng đối tượng.... Mời các...

   58 p utt 23/09/2023 8 0

 • Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 1

  Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế" trình bày các nội dung: Mở đầu, các lệnh tiện tích về file, nhập điểm và phương thức bắt điểm, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh trợ giúp và hiệu, các phép biến hình, điều khiển màn hình quan sát bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p utt 23/09/2023 6 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; Một số vấn đề về công tác hành chính - văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p utt 23/09/2023 11 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng; Ý nghĩa sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xuyên suốt cách...

   111 p utt 23/09/2023 9 0

 • Ebook Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới: Phần 2

  Ebook Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới phần 2 trình bày những nội dung về bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bằng các luật cụ thể; quyền riêng tư trong Hiến pháp năm 2013 và các biện pháp bảo đảm bằng pháp luật; bảo...

   112 p utt 23/09/2023 1 0

 • Ebook Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới: Phần 1

  Ebook Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới: Phần 1

  Ebook Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới: Phần 1 trình bày những nội dung về cách tiếp cận quy định về nhân quyền trong Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chủ quyền nhân dân và quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013; quyền con người trong Hiến...

   110 p utt 23/09/2023 1 0

 • Ebook Purchasing and supply chain management: Strategies and realities (1st ed) – Part 2

  Ebook Purchasing and supply chain management: Strategies and realities (1st ed) – Part 2

  Ebook Purchasing and supply chain management: Strategies and realities (1st ed) – Part 2 includes contents: Chapter VI: Managing the supply chain function, Chapter VII: Operating environments, Chapter VIII: Provisioning and inventory control, Chapter IX: Stores management, Chapter X: Transport, Chapter XI: Physical distribution, Chapter XII: E-Business.

   243 p utt 23/09/2023 0 0

 • Ebook Purchasing and supply chain management: Strategies and realities (1st ed) – Part 1

  Ebook Purchasing and supply chain management: Strategies and realities (1st ed) – Part 1

  Ebook Purchasing and supply chain management: Strategies and realities (1st ed) – Part 1 includes contents: Chapter I: Developments in purchasing and supply chain management and logistics, Chapter II: Strategic purchasing management, Chapter III: Purchasing policy, Chapter IV: Quality management and customer service, Chapter V: Supply chain management.

   135 p utt 23/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt