• Bài giảng Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, bất động sản - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, bất động sản - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, bất động sản nhằm giải thích tại sao phải đánh giá hiệu quả dự án, thẩm định dự án bất động sản vốn tư nhân. Đất đai trong báo cáo ngân lưu dự án, khấu hao trong thẩm định dự án.

   67 p utt 11/10/2021 89 0

 • Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Việt Nam - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Việt Nam - TS. Lưu Trường Văn

  Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Việt Nam nhằm nghiên cứu trong tình huống tranh chấp vì điều khoản hợp đồng không rõ ràng. Từ đó rút ra bài học cần phải chặt chẽ trong soạn thảo hợp đồng kinh tế: Càng cụ thể hóa càng tránh được những rắc rối về sau.

   107 p utt 11/10/2021 58 0

 • Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng

  Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng

  "Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng" thông tin đến các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản về ước lượng; Các phương pháp ước lượng; Ước lượng tổng mức đầu tư cho các dự án với nguồn vốn khác; Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; Nguồn...

   116 p utt 11/10/2021 78 0

 • Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

  Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

  Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thủy lợi; Chương 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Chương 4: Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 5: Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng;...

   154 p utt 11/10/2021 97 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Đặng Thế Gia

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Ưu điểm và ứng dụng của phân tích giá trị hàng năm; Thu hồi vốn và giá trị hàng năm; Đánh giá các phương án theo phân tích AW; AW của đầu tư lâu dài; Phân tích chi phí vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p utt 11/10/2021 62 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Đặng Thế Gia

  Chương 5 - "Phân tích giá trị hiện tại". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Hình thành các phương án; Giá trị hiện tại của các phương án đồng tuổi thọ; Giá trị hiện tại của các phương án khác tuổi thọ; Phân tích giá trị tương lai; Chi phí vốn hóa;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p utt 11/10/2021 53 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.2 giúp người học hiểu về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quan hệ tương đương: Kỳ hạn thanh toán & Thời gian gộp lãi; Quan hệ P ~ F khi PP ≥ CP; Quan hệ A~G~g khi PP ≥ CP; Quan hệ P ~ F khi PP

   13 p utt 11/10/2021 50 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4.1 - Đặng Thế Gia

  Chương 4.1 trình bày về "Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất hiệu dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lãi suất danh nghĩa; Lãi suất hiệu dụng; Lãi suất thực tế; Quan hệ giữa các khái niệm lãi suất; Lãi suất hiệu dụng hàng năm; Lãi suất hiệu dụng cho thời đoạn bất kỳ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p utt 11/10/2021 41 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi đều nhảy; Chuỗi đều và giá trị đơn bất kỳ; Chuỗi dốc đều nhảy; Chuỗi dốc giảm nhảy;.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p utt 11/10/2021 50 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.2 - Đặng Thế Gia

  Tiếp nội dung phần 2 sẽ cung cấp các kiến thức về Hệ số độ dốc số học P/G và A/G (Chuỗi thay đổi đều); Hệ số độ dốc P/G; Hệ số độ dốc A/G; Hệ số độ dốc số học F/G; Hệ số độ dốc hình học (Chuỗi thay đổi không đều); Tìm lãi suất và số năm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p utt 11/10/2021 58 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2.1 do Đặng Thế Gia biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung chương gồm 2 phần lớn, phần 1 là Thời gian và Lãi suất giúp các bạn nắm kiến thức như: Hệ số (thanh toán) đơn, Hệ số giá trị hiện tại của chuỗi đều (P/A) và Hệ số thu hồi vốn (A/P); Hệ số giảm A/F và Hệ số phức của...

   9 p utt 11/10/2021 59 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Đặng Thế Gia

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặt vấn đề; Tiến hành một nghiên cứu kinh tế kỹ thuật; Đạo đức nghề nghiệp & Quyết định kinh tế; Lãi suất và Suất hoàn vốn; Thuật ngữ & Ký hiệu; Dòng tiền; Đương lượng kinh tế; Lãi đơn và Lãi kép; Suất hoàn vốn tối thiểu; Sử dụng bảng tính;...Mời các bạn...

   10 p utt 11/10/2021 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số