• Ebook Khí tượng SYNOP (Phần cơ sở): Phần 1

  Ebook Khí tượng SYNOP (Phần cơ sở): Phần 1

  Cuốn sách Khí tượng SYNOP (Phần cơ sở) gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương như sau: Chương 1: Đối tượng của khí tượng synop và phương pháp phân tích SYNOP; Chương 2: Phương pháp biểu diễn thông tin khí tượng dùng trong phân tích SYNOP và dự báo thời tiết; Chương 3: Đặc trưng cơ bản của trường các yếu tố khí tượng;...

   107 p utt 23/04/2023 24 0

 • Ebook Khí tượng SYNOP (Phần cơ sở): Phần 2

  Ebook Khí tượng SYNOP (Phần cơ sở): Phần 2

  Ebook Khí tượng SYNOP (Phần cơ sở): Phần 2 gồm có những chương sau: Chương 5: Front khí quyển; Chương 6: Đới front trên cao và dòng xiết; Chương 7: Xoáy thuận và xoáy nghịch ngoại nhiệt đới; Chương 8: Hoàn lưu chung khí quyển; Chương 9: Phương pháp dự báo hình thế synop và dự báo điều kiện thời tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p utt 23/04/2023 28 0

 • Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 1

  Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 1

  Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của người vận hành nhà máy xử lý nước; Nguồn nước và công trình thu nước; Máy bơm và đường ống dẫn; Keo tụ; Bể lắng; Bể lọc có vật liệu lọc dạng hạt; Khử sắt và mangan;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   181 p utt 23/04/2023 26 0

 • Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2

  Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý trihalomethane và Arsenic; Khử amoni NH4+; Các biện pháp ngăn chặn quá trình xâm thực và ăn mòn của nước; Xử lý nước bằng màng lọc; Xử lý nước thải và bùn cặn của nhà máy xử lý nước; Quản lý vận hành...

   189 p utt 23/04/2023 30 0

 • Giáo trình Độc học môi trường: Phần 2 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Giáo trình Độc học môi trường: Phần 2 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Độc học môi trường tập trung vào các kiên thức chuyên sâu về nghiên cứu độc học môi trường, sự ảnh hưởng của độc chất môi trường đên cơ thể sống, khả năng vận chuyển và tổn lưu của độc chất môi trường trong cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p utt 18/03/2023 52 0

 • Giáo trình Độc học môi trường: Phần 1 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Giáo trình Độc học môi trường: Phần 1 - Lê Phước Cường (Chủ biên)

  Phần 1 giáo trình Độc học môi trường trình bày các các khái niệm nội dung, vân đề cơ bản về độc học, sức khoẻ môi trường, tính độc cũng như các mối quan hệ giữa liều lượng độc tố và phản ứng của cơ thể sông; một số độc chất môi trường và sự lan truyền của chúng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí; nguồn gốc,...

   138 p utt 18/03/2023 42 0

 • Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược kiểm soát ô nhiễm hợp chất nitơ, photpho trong môi trường nước; Nguồn gốc và chu trình trong tư nhiên; Xử lý hợp chất nitơ và photpho bằng phương pháp hóa học; Hoạt động của vi sinh và quá trình sinh hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   339 p utt 26/02/2023 72 1

 • Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 2

  Ebook Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ xử lý nước thải chứa nitơ và phốtpho" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hóa quá trình xử lý nước thải; Hệ công nghệ tổ hợp vi sinh - lọc màng; Hệ xử lý tự nhiên; Xử lý nước rác; Xử lý nước thải chế biến thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   333 p utt 26/02/2023 35 1

 • Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp; Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nghiệp công nghiệp; Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải công nghiệp; Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học;... Mời các...

   127 p utt 26/02/2023 44 1

 • Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp tuyến nổi; Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh hóa; Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp nhiệt; Nhu cầu cấp nước và thải nước ở một số lĩnh...

   176 p utt 26/02/2023 55 1

 • Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 1

  Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 1

  Ebook "Bảo vệ và sử dụng nguồn nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành nước, thủy quyển và sinh học; Phân loại và phân bố nguồn nước; Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước; Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p utt 26/12/2022 68 1

 • Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 2

  Ebook Bảo vệ và sử dụng nguồn nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bảo vệ và sử dụng nguồn nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược bảo về nguồn nước; Biện pháp hạn chế sự khô kiệt và ô nhiễm nguồn nước; Xử lý nước thải; Bảo vệ và cải thiện chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p utt 26/12/2022 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số