• Giáo trình Vật liệu đại cương: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Vật liệu đại cương" trình bày các nội dung: Sự phá hủy, giản đồ phase, các chuyển biến phase trong vật liệu kỹ thuật, vật liệu cơ khí thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p utt 23/04/2023 5 0

 • Giáo trình Vật liệu đại cương: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Vật liệu đại cương" trình bày các nội dung: Cấu trúc nguyên tử và liên kết liên nguyên tử, cấu trúc của kim loại và gốm, cấu trúc polymer, sai lệch và khuyết tật trong cấu trúc vật rắn, sự khuếch tán, tính chất cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p utt 23/04/2023 2 0

 • Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2: Hệ siêu tĩnh) - Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2: Hệ siêu tĩnh) - Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2: Hệ siêu tĩnh)" được chia thành hai phần. Phần 1 này gồm các đề bài về: Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực; tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị; phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp; hệ không gian; phương pháp phân phối mômen;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p utt 27/01/2023 11 0

 • Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2: Hệ siêu tĩnh) - Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2: Hệ siêu tĩnh) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2: Hệ siêu tĩnh)" gồm phần đáp số và bài giải về: Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực; tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị; phương pháp phân phối mômen; tính kết cấu theo trạng thái giới hạn; phương pháp động học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   180 p utt 27/01/2023 14 0

 • Giáo trình Hình học họa hình: Phần 1 - NXB Đại học & Trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội

  Giáo trình Hình học họa hình: Phần 1 - NXB Đại học & Trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội

  Hình học họa hình là một trong những môn học cơ sở của chương trình đào tạo kỹ sư khối ngành kỹ thuật. "Giáo trình Hình học họa hình" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách thành lập hình chiếu; Điểm và đường thẳng; Mặt phẳng; Vị trí tương đối của hai mặt phẳng, của đường thẳng và mặt phẳng; Các phép thay mặt phẳng hình chiếu,...

   168 p utt 23/10/2022 32 1

 • Giáo trình Hình học họa hình: Phần 2 - NXB Đại học & Trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội

  Giáo trình Hình học họa hình: Phần 2 - NXB Đại học & Trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hình học họa hình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đường cong; Mặt cong; Giao của mặt cong với mặt phẳng, và đường thẳng; Giao của các mặt trong đó có ít nhất một mặt là mặt cong; Khai triển mặt cong; Hình chiếu trục đo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p utt 23/10/2022 16 1

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Vật lý đại cương" cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu vật lí; nghiên cứu chuyển động của vật thể vĩ mô (chuyển động cơ); động học chất điểm; động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p utt 23/10/2022 47 1

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 - Đỗ Quang Trung (chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Vật lý đại cương" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: nghiên cứu chuyển động nhiệt của các hạt vi mô (phân tử, nguyên tử); nghiên cứu qui luật, bản chất các hiện tượng về điện, từ; nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p utt 23/10/2022 42 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Toán cao cấp 1" giới thiệu các kiến thức về phép tính giải tích hàm một biến. Phần này được trình bày tương đối sâu, hoàn thiện và đầy đủ các nội dung như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p utt 23/10/2022 41 0

 • Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp 1: Phần 2

  Phần 1 của giáo trình "Toán cao cấp 1" tiếp tục trình bày kiến thức cơ bản về phép tính giải tích hàm nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân và cực trị tự do của hàm nhiều biến; phép tính tích phân bội, bao gồm định nghĩa, tính chất, các phương pháp tính và ứng dụng của tích phân hai lớp và tích phân ba lớp;... Mời các bạn...

   77 p utt 23/10/2022 28 0

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình “Hình học xạ ảnh” là giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Đây có thể được xem là phần tiếp theo của giáo trình “Hình học Afin và hình học Euclid”. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh và biến đổi xạ ảnh. Mời các bạn...

   88 p utt 22/08/2022 68 2

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Hình học xạ ảnh gồm có 2 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về siêu mặt bậc hai trong P, không gian Euclid, giả Euclid và phi Euclid (tức là về hình học của các nhóm con của hình học xạ ảnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p utt 22/08/2022 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số