• Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)

  Phần 1 của Giáo trình "Thương mại điện tử căn bản" có nội dung trình bày về: tổng quan thương mại điện tử; thị trường trong thương mại điện tử; kết cấu hạ tầng của thương mại điện tử; mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử; giao dịch trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p utt 23/07/2022 28 0

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình "Thương mại điện tử căn bản" tiếp tục trình bày những nội dung về: thanh toán trong thương mại điện tử; an toàn thương mại điện tử; các khía cạnh luật pháp, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử; dự án thương mại điện tử; những lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử và tương lai của...

   212 p utt 23/07/2022 27 0

 • Vai trò của thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  Vai trò của thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  Nghiên cứu những tác động của việc ứng dụng TMDD đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể ứng dụng và sử dụng hiệu quả TMDD. Nghiên cứu những mặt đạt được, những điểm còn hạn chế của ứng dụng TMDD của các doanh nghiệp ở Việt Nam và những nguyên nhân của những hạn chế đó.

   7 p utt 23/07/2022 13 0

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bài viết đề xuất các giải pháp như tạo mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, gia tăng hợp tác trong đào tạo, thay đổi chương trình đào tạo nhằm bù đắp được những kỹ năng mà người lao động hiện nay đang thiếu.

   6 p utt 23/07/2022 14 0

 • Thương mại điện tử: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

  Thương mại điện tử: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

  Thương mại điện tử (TMĐT) ra đời và đang trở thành xu thế mới thay thế dần phương thức kinh doanh cũ với rất nhiều ưu thế nổi bật như nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu quả hơn và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thương mại điện tử đem lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, là cầu nối giúp doanh nghiệp mở rộng thị...

   6 p utt 23/07/2022 15 0

 • Cơ hội và thách thức đối với phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

  Cơ hội và thách thức đối với phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

  Bài viết tổng hợp thực trạng thương mại điện tử Việt Nam trong những năm gần đây để thấy được tiềm năng ngành TMĐT Việt Nam từ đó chỉ ra các cơ hội cũng như những khó khăn và thách thức đặt ra cho ngành TMĐT Việt Nam.

   7 p utt 23/07/2022 11 0

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng trong cách mạng công nghiệp 4.0

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng thương mại điện tử của người tiêu dùng trong cách mạng công nghiệp 4.0

  Tác giả thực hiện nghiên cứu dựa trên bảng khảo sát từ tháng 03/2018 đến tháng 06/2018 được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện bằng phương pháp hồi qui bội. Kết quả cho thấy các yếu tố: Thuận tiện, niềm tin, kinh nghiệm, thiết kế trang web, tiết kiệm thời gian, bảo mật là các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng thương mại...

   8 p utt 23/07/2022 16 0

 • Một số giải pháp công nghệ tối ưu hóa hoạt động bán lẻ ở Việt Nam trong thời gian tới

  Một số giải pháp công nghệ tối ưu hóa hoạt động bán lẻ ở Việt Nam trong thời gian tới

  Để có thể cạnh tranh tốt trên thị trường bán lẻ thì ứng dụng công nghệ hiện đại được xem như là một trong những giải pháp cốt lõi giúp doanh nghiệp bán lẻ phát triển bền vững trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Giải pháp ứng dụng công nghệ trong các khâu quản lý để giảm chi phí, tăng độ thuận tiện và độ trải nghiệm cho người...

   8 p utt 23/07/2022 15 0

 • Thương mại điện tử ở Việt Nam – thực trạng và định hướng

  Thương mại điện tử ở Việt Nam – thực trạng và định hướng

  Nghiên cứu này nhằm mục đích tổng hợp tình hình phát triển và ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam. Thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu, các báo cáo kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và tổng hợp tình hình của các tổ chức quản lý hoạt động thương mại điện tử cho phép thực hiện các phân tích và tổng hợp để nhìn nhận quá trình...

   12 p utt 23/07/2022 16 0

 • Bàn về mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử của Việt Nam

  Bàn về mức độ sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử của Việt Nam

  Thương mại điện tử phát triển là xu hướng tất yếu trên thế giới, có tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Thương mại điện tử giúp nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nên việc ứng dụng thương mại điện tử không thể thiếu trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, chính sách phát triển thương mại...

   10 p utt 23/07/2022 14 0

 • Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thực hiện thương mại điện tử trong doanh nghiệp

  Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thực hiện thương mại điện tử trong doanh nghiệp

  Nghiên cứu nhằm mục đích điều tra tác động của năng lực tổ chức trong việc thực hiện thành công thương mại điện tử. Cụ thể hơn, nghiên cứu đề xuất một mô hình 3 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm khả năng học tập của tổ chức, khả năng quản lý tri thức, và khả năng sẵn sàng thực hiện của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p utt 23/07/2022 13 0

 • Cơ hội và thách thức đối với thị trường dịch vụ viễn thông khi Việt nam tham gia EVFTA

  Cơ hội và thách thức đối với thị trường dịch vụ viễn thông khi Việt nam tham gia EVFTA

  Nghiên cứu này tìm hiểu về hiện trạng ngành viễn thông Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam khi hiệp định thương mại tự do EVFTA có hiệu lực, từ đó gợi mở một số giải pháp tới các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông cần có những...

   8 p utt 23/07/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số