• Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển bộ nhớ; Điều khiển CPU; Hệ điều hành đa xử lý; Thuật toán song song và ngôn ngữ lập trình song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p utt 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 1

  "Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành; Sơ lược lịch sử phát triển của hệ điều hành; Điều khiển dữ liệu; Bảng ghi và khối; Quy trình chung điều khiển vào - ra;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p utt 24/09/2022 7 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Mô hình hóa cấu trúc; Mô hình hóa hành vi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p utt 22/08/2022 24 0

 • Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

  Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

  Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; Mô hình hóa hướng đối tượng; Mô hình hóa môi trường và nhu cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p utt 22/08/2022 24 0

 • Giáo trình CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện: Phần 1

  Giáo trình CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện: Phần 1

  Giáo trình CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện được biên soạn gồm có 8 nội dung chính với 29 chương. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ gồm có 18 chương, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về: Khởi động nhanh với CorelDraw 10, bắt đầu khởi động với CorelDraw 10, làm việc với các công cụ đối tượng, tổ chức các đối tượng và sử dụng...

   574 p utt 27/05/2022 33 0

 • Giáo trình CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện: Phần 2

  Giáo trình CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện: Phần 2

  Giáo trình CorelDraw 10 - Tham khảo toàn diện: Phần 2 gồm có 10 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Vùng làm việc 3D, Làm việc với các hình ảnh kỹ thuật số, Các vấn đề nâng cao trong CorelDraw 10. Mời các bạn cùng tham khảo.

   528 p utt 27/05/2022 35 0

 • KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG CẤU TRÚC

  KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG CẤU TRÚC

  TS. LÊ VAN phùng KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ THI^ KẾ HỆ THỐNB THỐNB TIN HƯỚNG CẤU TRÚC TÁI BẢN LẦN 1 NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Mi sế: HT 05 HT11 LỜI NÓI ĐẦU Cho đến nay, có nhiều phương pháp phân tích và th iế t kế hệ thống ra dời và cùng song hành phát triể n như phưdng pháp phân tích th iế t kế hướng cấu trú c (năm 1970), phương pháp...

   272 p utt 14/05/2022 40 0

 • mô hình hóa hệ thống và mô phỏng

  mô hình hóa hệ thống và mô phỏng

   206 p utt 14/05/2022 54 0

 • Bài giảng hệ thống cơ điện tử

  Bài giảng hệ thống cơ điện tử

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA CƠ KHÍ-BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ BÀI GIẢNG CÁC HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ PGS.TS. Đào Mạnh Hùng Ths. Đỗ Khắc Sơn HÀ NỘI 2012 CHƯƠNG1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ 11. KHÁI NIỆM Hệ thống cơ điện tử là thiết bị công nghệ cơ khí điều khiển tự động bởi thiết bị điện tử = Thiết...

   175 p utt 12/05/2022 33 0

 • Mạng truyền thông công nghiệp

  Mạng truyền thông công nghiệp

   271 p utt 10/05/2022 59 0

 • mechatronics system design

  mechatronics system design

  Copyright 2010 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. Due to electronic rights, some third party content may be suppressed from the eBook and/or eChapter(s). Editorial review has deemed that any suppressed content does not materially affect the overall learning experience. Cengage Learning reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights...

   525 p utt 10/05/2022 54 0

 • MEMS Mechanical Sensors

  MEMS Mechanical Sensors

  MEMS Mechanical Sensors For a listing of recent titles in the Artech House Microelectromechanical Systems (MEMS) Series, turn to the back of this book. MEMS Mechanical Sensors Stephen Beeby Graham Ensell Michael Kraft Neil White Artech House, Inc. Boston • London www.artechhouse.com Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalog record for this book is available from the U.S. Library of Congress. British Library...

   281 p utt 10/05/2022 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số