• Bài giảng Hệ thống thông tin: Giới thiệu - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Giới thiệu - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Giới thiệu giúp sinh viên tiếp cận được một số thuật toán cơ bản, sử dụng một số thuật toán phù hợp với bài toán, đánh giá được tính hiệu quả của thuật toán.

   6 p utt 24/04/2022 42 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 2 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 2 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 2 Kỹ thuật thiết kế thuật toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật tuần tự; Kỹ thuật tổ chức theo cấu trúc; Kỹ thuật đệ quy và lặp; Lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p utt 24/04/2022 36 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 1 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 1 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 1 Thuật toán đánh giá và tiếp cận, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Thuật toán; Độ phức tạp thuật toán; Tiếp cận giải quyết bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p utt 24/04/2022 36 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 3 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 3 - Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Hệ thống thông tin: Bài 3 Các thuật toán sắp xếp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán sắp xếp; Tiếp cận sắp xếp đơn giản; Tiếp cận sắp xếp độ phức tạp O(nlog(n)); Một số tiếp cận khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p utt 24/04/2022 31 0

 • Ebook Giới thiệu - Thiết bị công nghệ và sản phẩm, giải pháp phần mềm trong nước

  Ebook Giới thiệu - Thiết bị công nghệ và sản phẩm, giải pháp phần mềm trong nước

  Ebook Giới thiệu - Thiết bị công nghệ và sản phẩm, giải pháp phần mềm trong nước trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu thiết bị, công nghệ - giải pháp phần mềm, tra cứu thiết bị, công nghệ - giải pháp phần mềm theo đơn vị cung cấp, tra cứu thiết bị, công nghệ - giải pháp phần mềm theo lĩnh vực ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   586 p utt 12/10/2021 75 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số