• Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: tài sản tài chính; đầu tư tài chính; danh mục đầu tư tài chính; rủi ro và tỷ suất sinh lời;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: những vấn đề chung; phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế; phân tích công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: khái niệm và các thuật ngữ về trái phiếu; kỹ năng định giá trái phiếu; đo lường lợi suất trái phiếu khi đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính

  Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: lý thuyết về thị trường hiệu quả; cấu trúc thông tin trên thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 Công ty cổ phần, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày khái niệm, đặc điểm và tổ chức hoạt động của công ty cổ phần; Trình bày về nguồn vốn của công ty cổ phần và cách thức cty cổ phần tài trợ cho hoạt động của nó; Trình bày về chính sách cổ tức của công ty cổ phần; Trình bày về tách,...

   38 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 Tổng quan về thị trường chứng khoán, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày về thị trường chứng khoán, lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán, chức năng của thị trường chứng khoán, cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán.

   32 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 Hàng hóa của thị trường chứng khoán, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày về các loại tài sản được giao dịch trên thị trường tài chính cũng như đặc điểm, cách thức, định giá, giao dịch của từng loại công cụ tài chính.

   58 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 Sở giao dịch chứng khoán và thị trường phi tập trung, với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được hình thức và cách thức tổ chức SGDCK; Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của SGDCK; Các loại lệnh giao dịch, cách thức sử dụng và quy trình đấu giá khớp lệnh để hình thành nên thị giá chứng khoán; Cách...

   61 p utt 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 Phân tích chứng khoán, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về phân tích chứng khoán: cơ bản và kỹ thuật; Phân tích môi trường kinh tế; Phân tích ngành; Phân tích tài chính công ty.

   33 p utt 23/09/2023 1 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 Định giá chứng khoán, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các bước khi định giá chứng khoán; Trình bày được khái niệm, đặc trưng của trái phiếu, lợi tức và rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu, và định giá trái phiếu; Trình bày được khái niệm...

   17 p utt 23/09/2023 0 0

 • Ebook Building Capacity through Financial Management - A Practical Guide: Part 2

  Ebook Building Capacity through Financial Management - A Practical Guide: Part 2

  Ebook Building Capacity through Financial Management - A Practical Guide: Part 2 presents the following content: Moving Towards Sustainability; Tools for Building Financial Management Capacity. Please refer to the documentation for more details.

   60 p utt 23/08/2023 17 0

 • Ebook Building Capacity through Financial Management - A Practical Guide: Part 1

  Ebook Building Capacity through Financial Management - A Practical Guide: Part 1

  Ebook Building Capacity through Financial Management - A Practical Guide: Part 1 presents the following content: Linking Capacity-Building and Finance; Building Financial Management Capacity. Please refer to the documentation for more details.

   87 p utt 23/08/2023 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERutt292120vi