• Ebook Thị trường chứng khoán (NXB Tài chính): Phần 2

  Ebook Thị trường chứng khoán (NXB Tài chính): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thị trường chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung: cách chọn lựa và mua cổ phiếu cá thể và trái phiếu, theo dõi danh mục đầu tư, quyền của cổ đông và phần phụ lục. Mời bạn tham khảo.

   227 p utt 22/08/2022 24 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán (NXB Tài chính): Phần 1

  Ebook Thị trường chứng khoán (NXB Tài chính): Phần 1

  Cuốn sách "Thị trường chứng khoán" bao gồm 6 phần 19 chương, cung cấp những thông tin về mua, sở hữu và bán cổ phiếu. Phần 1 trình bày 3 phần đầu tiên: cách thức hoạt động thị trường chứng khoán, cách chọn nhà tư vấn đầu tư, tiền tiết kiệm và sản phẩm đầu tư. Mời bạn tham khảo.

   139 p utt 22/08/2022 25 0

 • Tăng cường tính minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi gia nhập TPP

  Tăng cường tính minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi gia nhập TPP

  Công khai, minh bạch đang là một tiêu chí quan trọng để Việt Nam bước chân ra “biển lớn” châu Á - Thái Bình Dương. Song, theo nhận định của nhiều nhà lý luận và thực tiễn thì minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự là một thách thức với Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam, rút ra các nguyên nhân...

   12 p utt 22/08/2022 13 0

 • Mua bán nợ và xử lý nợ xấu - kinh nghiệm thực tiễn từ các nước

  Mua bán nợ và xử lý nợ xấu - kinh nghiệm thực tiễn từ các nước

  Bài viết tổng hợp các nghiên cứu về kinh nghiệm xử lý nợ và thúc đẩy mua bán nợ của một số quốc gia, từ đó rút ra hàm ý chính sách về hoàn thiện môi trường pháp lý và tổ chức thị trường liên quan đến mua bán nợ và xử lý nợ xấu qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

   13 p utt 22/08/2022 14 0

 • Cơ hội và thách thức với ngân hàng Việt Nam khi tham gia TPP

  Cơ hội và thách thức với ngân hàng Việt Nam khi tham gia TPP

  Bài viết phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam thông qua mô hình SWOT, từ đó đề xuất một số giải pháp chính gợi ý cho các ngân hàng cần thay đổi và sớm hoàn thiện lại hoạt động của mình trước thềm hội nhập.

   8 p utt 22/08/2022 10 0

 • Rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Giai đoạn trong và sau khủng hoảng tài chính

  Rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Giai đoạn trong và sau khủng hoảng tài chính

  Bài viết Rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Giai đoạn trong và sau khủng hoảng tài chính xem xét ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại, được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, có và không có sự tham gia của các yếu tố vĩ mô.

   10 p utt 22/08/2022 13 0

 • Tác động của cạnh tranh đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của cạnh tranh đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Tác động của cạnh tranh đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam phân tích tác động của cạnh tranh đối với rủi ro của ngân hàng Việt Nam, sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng, bao gồm 390 quan sát của 30 ngân hàng từ năm 2008-2020.

   13 p utt 22/08/2022 9 0

 • Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong giải quyết mô hình mạng lưới phân tích đường bao dữ liệu

  Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong giải quyết mô hình mạng lưới phân tích đường bao dữ liệu

  Bài viết Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong giải quyết mô hình mạng lưới phân tích đường bao dữ liệu giới thiệu chung mô hình mạng lưới phân tích đường bao dữ liệu. Từ đó, tác giả đề xuất việc sử dụng mô hình dựa trên tư tưởng của lý thuyết trò chơi để giải quyết mâu thuẫn trên. Mô hình đề xuất này phù hợp với những trường hợp...

   11 p utt 22/08/2022 9 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thị trường tài chính như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường các công cụ phái sinh;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo...

   369 p utt 23/07/2022 19 0

 • Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2 - PGS. TS Lê Thị Tuyết Hoa

  Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính được kết cấu gồm 3 phần chính và 11 chương, thông qua những nội dung trong những chương này, sinh viên có thể hiểu được thị trường tài chính và các định chế tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình dưới đây.

   225 p utt 23/07/2022 17 0

 • English for the Financial Sector - Tiếng Anh cho lĩnh vực tài chính

  English for the Financial Sector - Tiếng Anh cho lĩnh vực tài chính

  English for the Financial Sector

   161 p utt 10/05/2022 56 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán Securities market (tái bản có bổ sung sửa đổi): Phần 2

  Ebook Thị trường chứng khoán Securities market (tái bản có bổ sung sửa đổi): Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Thị trường chứng khoán Securities market (tái bản có bổ sung sửa đổi): Phần 2 trình bày nội dung về sở giao dịch chứng khoán và thị trường otc, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và chỉ số chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

   150 p utt 24/04/2022 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số