• WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) - HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO

  WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) - HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO

  Del Mar Martinez, Andrea Diaz Ramirez, Leandro Escalante Morales, Graciela Ojeda La Torre, Raúl Ramirez Guanilo, Sergio Optimiza los procesos logísticos de los almacenes Ordena Controla  Dónde está la mercadería  Cuánto existe de cada material  Qué hace falta  Que no se necesita Sugiere decisiones Gestiona movimientos de materiales Se adapta a cualquier sector y dispone de un módulo para el control de números de...

   24 p utt 25/04/2022 90 0

 • THE HANDBOOK OF LOGISTICS & DISTRIBUTION MANAGEMENT - SỔ TAY LOGISTICS & QUẢN LÝ PHÂN PHỐI

  THE HANDBOOK OF LOGISTICS & DISTRIBUTION MANAGEMENT - SỔ TAY LOGISTICS & QUẢN LÝ PHÂN PHỐI

  Concepts of logistics and distribution, Planning for logistics, Procurement and inventory decisions, Warehousing and storage, Freight transport, Operational management

   665 p utt 25/04/2022 124 0

 • Shipping Operations Management - Quản lý Hoạt động Vận chuyển

  Shipping Operations Management - Quản lý Hoạt động Vận chuyển

  Chapter 1 Fundamentals of Ship Management Chapter 2 Organisational Behaviour in Shipping Chapter 3 Commercial Operations Manager Chapter 4 Crew Operations Manager Chapter 5 Technical Operations Management Chapter 6 The Maritime Labour Convention, 2006, Legal Jurisdiction and Port State Contact Chapter 7 Managing Financial Resources in Shipping Chapter 8 Maritime Energy Management Chapter 9 Safety and Security in Shipping Presentation Chapter...

   263 p utt 25/04/2022 91 0

 • PURCHASING MANAGEMENT - Quản trị mua hàng

  PURCHASING MANAGEMENT - Quản trị mua hàng

  Definition and trends within Purchasing Management; Purchasing Organization; Internal Collaboration; Sourcing Strategies; Purchasing portfolio models;

   218 p utt 25/04/2022 80 0

 • Principles of Supply ChainManagement - Nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng

  Principles of Supply ChainManagement - Nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng

  Chapter 1 Introduction to Supply Chain Chapter 2 An Overview of Supply Chain Management Chapter 3 Key Concepts of Supply Chain Management Chapter 4 Allied Fields of Supply Chain Management Chapter 5 New Frontiers of Logistics Chapter 6 Warehouse and its Manager Chapter 7 Inventory and its Management

   264 p utt 25/04/2022 72 0

 • Logistics Operations and Management - Hoạt động và Quản lý Logistics

  Logistics Operations and Management - Hoạt động và Quản lý Logistics

  Part I Introduction Part II Strategic Issues Part III Tactical and Operational Issues Part IV Special Areas and Philosophies

   486 p utt 25/04/2022 71 0

 • Logistics, Operations andSupply Chain ManagementStudent

  Logistics, Operations andSupply Chain ManagementStudent

  Logistics and System Concept, Objectives and Role of Logistics; Inventory Management; Freight Management...

   120 p utt 25/04/2022 67 0

 • HANDBOOKOFLOGISTICS ANDSUPPLY-CHAINMANAGEMENTE

  HANDBOOKOFLOGISTICS ANDSUPPLY-CHAINMANAGEMENTE

  Part 1. Globalization and International Perspectives Part 2. Supply Chain Management Part 3. Logistics Management Part 4. Customer Service Part 5. Logistics Performance Measurement Part 6. Organizational Logistics Part 7. Comparative Industry Approaches Part 8. Research and Development

   578 p utt 25/04/2022 67 0

 • Container Terminals and Cargo Systems

  Container Terminals and Cargo Systems

  Part 1: Transaction Part 2: Container terminals Part 3: Cargo systems

   374 p utt 25/04/2022 61 0

 • Cẩm nang quản trị kho hàng

  Cẩm nang quản trị kho hàng

  Chương 1: CHỨC NÃNG - NHIÊM VỤ CỦA VIÊC QUẢN LÝ KHO Chương 2: Tổ chức hệ thống kho hàng Chương 3: Kỹ thuật chất xếp hàng trong kho Chương 4: NHỬNG QUI TẮC TRONG VẬN HÀNH KHO HÀNG Chương 5: THỂ THỨC NHẬP - XUẤT KHO Chương 6: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHO HÀNG Chương 7: KIỂM KÊ KHO HÀNG Chương 8: BẢO QUẢN HÀNG HÓA Chương 9: Hiệu quả kinh tế trong quản lý kho...

   393 p utt 25/04/2022 68 1

 • Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu - Lý thuyết và tình huống ứng dụng" tiếp tục trình bày các nội dung về Trị giá hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Kỹ thuật nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p utt 24/04/2022 80 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERutt292130vi