• Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp; Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p utt 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều hành trong quản trị doanh nghiệp; Quản trị kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   296 p utt 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu...

   169 p utt 22/08/2022 21 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu...

   227 p utt 22/08/2022 24 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - PGS. TS. Trần Anh Tài

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - PGS. TS. Trần Anh Tài

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị học; lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị; hoạch định; công tác tổ chức; quản trị nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p utt 22/08/2022 12 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - PGS. TS. Trần Anh Tài

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - PGS. TS. Trần Anh Tài

  Nối tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản trị học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãnh đạo; công tác kiểm tra; truyền đạt thông tin; ra quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p utt 22/08/2022 10 0

 • Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này....

   202 p utt 23/07/2022 64 0

 • Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này....

   226 p utt 23/07/2022 24 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh, tâm lý người tiêu dùng, hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p utt 23/06/2022 24 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tập thể sản xuất và kinh doanh, quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p utt 23/06/2022 29 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 2

  Cuốn "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng của những người đang làm việc. Phần 2 của tài liệu tiếp tục trình bày về: giao tiếp trong môi trường công ty; khái quát chung về thương lượng; tiến trình thương...

   153 p utt 23/06/2022 24 0

 • Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh: Phần 1

  Cuốn "Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng của những người đang làm việc. Phần 1 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: khái quát chung về giao tiếp; cấu trúc của hoạt động giao tiếp; cơ sở tâm lý - xã hội...

   156 p utt 23/06/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số