• Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp; Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p utt 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều hành trong quản trị doanh nghiệp; Quản trị kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   296 p utt 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển bộ nhớ; Điều khiển CPU; Hệ điều hành đa xử lý; Thuật toán song song và ngôn ngữ lập trình song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p utt 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành: Phần 1

  "Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành; Sơ lược lịch sử phát triển của hệ điều hành; Điều khiển dữ liệu; Bảng ghi và khối; Quy trình chung điều khiển vào - ra;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p utt 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 1

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 1

  "Giáo trình Đồ án chi tiết máy" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung, cấu trúc của các đầu đề đồ án chi tiết máy và một số điều cần lưu ý; Trình tự các bước làm một bài đồ án chi tiết máy; Các lưu đồ thuật giải làm đồ án; Tính toàn thiết kế các bộ truyền động cơ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   147 p utt 24/09/2022 6 0

 • Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 2

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Đồ án chi tiết máy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán thiết kế các chi tiết, các bộ phận còn lại trong đồ án; Tính toán và chọn ổ lăn cho các trục trong các đề đồ án chi tiết máy; Dung sai lắp ghép; Các hình vẽ về miền dung sai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p utt 24/09/2022 6 0

 • Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   232 p utt 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm tra bảo dưỡng ECU và các bộ cảm biến; Hệ thống phun dầu điêzen điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p utt 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 2

  Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy phay CNC; Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy phay CNC; Độ chính xác gia công trên máy phay CNC; Chức năng chọn...

   75 p utt 24/09/2022 7 0

 • Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1

  Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1

  Giáo trình Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy tiện CNC; Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC; Lập trình gia công có bù bán kính dao; Tự động hóa lập trình gia công trên máy CNC;... Mời...

   115 p utt 24/09/2022 4 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Lao động - Xã hội: Phần 2

  Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Lao động - Xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Cơ kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sức bền vật liệu; Những khái niệm cơ bản về máy và cơ cấu; Các mối ghép cơ bản; Cơ cấu truyền chuyển động quay; Cơ cấu biến đổi chuyển động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p utt 24/09/2022 5 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Lao động - Xã hội: Phần 1

  Giáo trình Cơ kỹ thuật - NXB Lao động - Xã hội: Phần 1

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ học lý thuyết; Những khái niệm cơ bản và tiên đề tĩnh học; Hệ lực phẳng đồng quy; Mômen của lực đối với một điểm - ngẫu lực; Trọng tâm của vật rắn- tính ổn định cân bằng; Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định; Động lực học;... Mời các bạn cùng tham...

   63 p utt 24/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số