• Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Yêu cầu quản lý hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán; quy định kế toán hàng tồn kho; phương pháp kế toán hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p utt 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc điểm của kế toán tài chính; phạm vi, nội dung của kế toán tài chính; nguyên tắc, yêu cầu đối với kế toán tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p utt 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quy định về tiền lương và nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán tiền lương; quy định về các khoản trích theo lương và nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán các khoản trích theo lương;... Mời các bạn...

   7 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản bằng tiền; kế toán các khoản phải thu; phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến tài sản bằng tiền và các khoản phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu; kế toán tài sản cố định thuê; kế toán bất động sản đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán; kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; kế toán đầu tư vào công ty con; kế toán tài sản đầu tư khác; kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính;... Mời...

   29 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch khuếch đại, khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại vi phân – tích phân, mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 1: Thông số - Phần tử của mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng cơ bản trong mạch điện, phần tử cơ bản mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Lý thuyết mạch - Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật – định lý mạch điện, phân tích mạch điện, phân rã mạch điện, định lý mạch điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản 2

  Bài giảng Điện tử cơ bản 2

  Nội dung bài giảng Điện tử cơ bản nghiên cứu các mạch điện tử chức năng mà trong đó đáp ứng được việc học tập của sinh viên ĐH công nghệ Điện-Điện tử. Tập bài giảng gồm 8 chương được trình bày như sau: ghép giữa các tầng khuếch đại, mạch khuếch đại có hồi tiếp, mạch khuếch đại tần số cao, khuếch đại vi sai, mạch giao động,...

   228 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Thực hành đo lường cảm biến

  Bài giảng Thực hành đo lường cảm biến

  Bài giảng Thực hành đo lường cảm biến gồm các nội dung được trình bày như sau: Khảo sát một số cảm biến, đo nhiệt độ, đo vị trí, khoảng cảnh và dịch chuyển, đo vận tốc, gia tốc và độ rung, đo lực, áp suất, trọng lực,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Tự động hóa quá trình công nghệ

  Bài giảng Tự động hóa quá trình công nghệ

  Bài giảng được biên soạn dựa theo nội dung chương trình giảng dạy môn học: “Tự động hóa quá trình công nghệ” dành cho sinh viên đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện, công nghệ tự động. Nội dung của tập bài giảng gồm hai chương như sau: Cơ sở của tự động hóa quá trình công nghệ; Tự động hóa một số quá trình công nghệ. Mời các bạn...

   191 p utt 24/09/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số