• Đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của môi trường đá xung quanh đường hầm giao thông

  Đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của môi trường đá xung quanh đường hầm giao thông

  Bài viết được thực hiện đối với công trình hầm giao thông trong môi trường đá trên cơ sở bài toán phẳng, căn cứ trên số liệu của Báo cáo khảo sát địa chất công trình hầm đường bộ qua đèo Cả – Bước lập dự án đầu tư xây dựng. Trong bài báo sử dụng mô hình khối đá đàn hồi-dẻo trên cơ sở tiêu chuẩn phá hoại Hoek-Brown (phiên bản...

   8 p utt 11/10/2021 72 4

 • Ebook Sửa chữa thiết bị điện - điện tử gia dụng: Phần 2

  Ebook Sửa chữa thiết bị điện - điện tử gia dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sửa chữa thiết bị điện - điện tử gia dụng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy ngắt bảo vệ chạm đất và chống giật; Thiết bị điện sinh nhiệt; Hệ thống điện trong tủ lạnh; Động cơ vạn năng - Máy khoan điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p utt 28/11/2021 99 2

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 2

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lựa chọn thiết bị nạo vét, nạo vét cơ bản, nạo vét duy tu, tôn tạo đất và bồi đắp bãi biển, nạo vét đá, xem xét về môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p utt 15/10/2021 82 2

 • Ebook Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab: Phần 2

  Ebook Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục (biến đổi Fourier); Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc (DFT). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p utt 28/11/2021 75 2

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Giới thiệu các mô hình lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình mạng; Giao thức Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p utt 23/03/2022 67 2

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các mạch điện chứa phần tử phi tuyến; Mạch điện tử logarit; Mạch tuyến tính hóa từng đoạn; Mạch tạo dao động; Điều chế đơn biên;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p utt 14/10/2021 69 1

 • Ebook Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê: Phần 1

  Ebook Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê: Phần 1

  Tài liệu “Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê” được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nói riêng và sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm đến chất lượng nói chung. Cuốn sách được viết với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về kiểm soát chất lượng sử dụng các phương pháp...

   75 p utt 12/10/2021 99 1

 • Hóa lý & hóa keo

  Hóa lý & hóa keo

  Nhiệt động hóa học, Động hóa học - xúc tác, điện hóa học và hóa keo

   539 p utt 28/04/2022 65 1

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp, tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính, rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   244 p utt 12/10/2021 75 1

 • Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao

  Nghiên cứu phân tích lún thực đo và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao

  Bài viết tiến hành phân tích lún thực đo nền đường để đề xuất phương pháp tính toán dự báo lún, kết quả cho thấy trong trường hợp lún lớn khuyến nghị sử dụng kết quả quan trắc lún mặt nền làm số liệu đầu vào, sử dụng ba tham số khống chế chất lượng dự báo mô phỏng lún. Trong trường hợp lún nhỏ, khuyến nghị sử dụng số liệu đo...

   14 p utt 11/10/2021 65 1

 • Cơ điện tử tập 1 (The mechatronics handbook)

  Cơ điện tử tập 1 (The mechatronics handbook)

  Gồm 2 tập liên quan đến cơ điện tử nhé.

   643 p utt 07/05/2022 52 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 1: Tổng quan về giải thuật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 1: Tổng quan về giải thuật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 1: Tổng quan về giải thuật cung cấp cho học viên những kiến thức về lập trình; các đặc điểm cần có của chương trình; các ngôn ngữ lập trình; các môi trường hỗ trợ lập trình; xác định bài toán; xác định cấu trúc dữ liệu; tìm giải thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p utt 24/04/2022 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số