• Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải; chương 2: các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược xử lý; chương 3: quá trình bùn hoạt tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   201 p utt 23/09/2023 12 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng: Phần 2 gồm có 3 chương sau: Chương 4: mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải hiếu khí; chương 5: xử lý nước thải kỵ khí tốc độ cao; chương 6: mô hình hóa các bể phản ứng biogas. Mời các bạn cùng tham khảo.

   405 p utt 23/09/2023 9 0

 • Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật truyền số liệu" trình bày các nội dung: Môi trường truyền dẫn, ghép kênh, phát hiện và sửa lỗi, điều khiển kết nối dữ liệu, giao thức kết nối dữ liệu, mạng cục bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   208 p utt 23/09/2023 4 0

 • Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu gồm 12 chương, mỗi chương bao hàm một khối lượng kiến thức ứng với một kỹ thuật trong truyền dữ liệu; cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập và phần bài tập giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   147 p utt 23/09/2023 6 0

 • Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục, biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p utt 23/09/2023 9 0

 • Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật xử lý tín hiệu số và lọc số (Tập 1: Chương trình cơ bản)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: tín hiệu và hệ thống rời rạc, biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   149 p utt 23/09/2023 6 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng dẫn sử dụng máy nivô, máy toàn đạc điện tử, hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p utt 23/09/2023 6 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p utt 23/09/2023 4 0

 • Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 2

  Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế" trình bày các nội dung: Hướng dẫn vẽ hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo, ghi văn bản vào bản vẽ, gạch mặt cắt; ghi kích thước, tạo lớp để quản lý bản vẽ, tạo khối và chèn khối, tham khảo ngoài bản vẽ, liên kết và nhúng đối tượng.... Mời các...

   58 p utt 23/09/2023 7 0

 • Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 1

  Ebook Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế" trình bày các nội dung: Mở đầu, các lệnh tiện tích về file, nhập điểm và phương thức bắt điểm, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh trợ giúp và hiệu, các phép biến hình, điều khiển màn hình quan sát bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p utt 23/09/2023 5 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; Một số vấn đề về công tác hành chính - văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p utt 23/09/2023 10 0

 • Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng; Ý nghĩa sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xuyên suốt cách...

   111 p utt 23/09/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt