Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm tra bảo dưỡng ECU và các bộ cảm biến; Hệ thống phun dầu điêzen điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.