• Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 1

  Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc trưng chủ yếu của công trình thủy điện Tuyên Quang; Đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông, Công tác chuẩn bị thi công và xử lý kỹ thuật cho đắp đập; Thi công tấm bản chân bê tông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   117 p utt 26/11/2022 3 1

 • Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 2

  Ebook Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Xây dựng đập đá đổ đầm nén bản mặt bê tông Tuyên Quang" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khoan phụt gia cố và tạo màn chống thấm nền đập; Thi công bản mặt bê tông cốt thép; Lắp đặt thiết bị quan trắc; Thi công nút cống dẫn dòng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p utt 26/11/2022 3 1

 • Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 - Phan Quang Minh

  Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 - Phan Quang Minh

  Cuốn sách Kết cấu bê tông cốt thép-Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm chung về bê tông cốt thép; tính chất cơ lý của vật liệu; nguyên lý tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép; cấu kiện chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   132 p utt 26/11/2022 4 1

 • Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 - Phan Quang Minh

  Ebook Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 - Phan Quang Minh

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Kết cấu bê tông cốt thép-Phần cấu kiện cơ bản (TCVN 5574:2018): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu kiện chịu nén; cấu kiện chịu nén và chịu xoắn; tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai; kết cấu bê tông ứng lực trước; sự chịu lực cục bộ. Mời các bạn cùng...

   122 p utt 26/11/2022 3 1

 • Ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  Ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  Ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: định vị không gian; Hệ thống định vị toàn cầu; sai số đo GPS; nguyên lý định vị máy thu GPS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p utt 26/11/2022 2 0

 • Ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  Ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: DGPS và thông điệp RTCM SC104; các kỹ thuật định vị trong GPS; định vị động; tích hợp GPS-GIS; định vị và tham chiếu thời gian chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p utt 26/11/2022 2 0

 • Ebook Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện: Phần 1

  Ebook Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện: Phần 1

  Cuốn sách "Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những điều quy định cho tất cả những người làm công tác về điện; Những biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao, hạ áp và trạm biến áp;... Mời các...

   54 p utt 26/11/2022 3 0

 • Ebook Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện: Phần 2

  Ebook Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những biện pháp an toàn khi xây dựng đường cáp điện ngầm, đường dây cao áp trên không, mắc dây điện và trạm biến áp; Biện pháp an toàn khi xây dựng...

   121 p utt 26/11/2022 2 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 1

  Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 1

  Ebook ".NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xuất nhập dữ liệu và sản sinh hàng loạt đối tượng; Xây dựng một ứng dụng Windows; Tìm hiểu về Assembly và cơ chế Version; Tìm hiểu về Type Attributes và Reflection;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   337 p utt 26/11/2022 3 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 2

  Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook ".NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework)" tiếp tục trình bày nội dung chính sau: Marshaling và Remoting; Mạch trình và đồng bộ hóa; Tương tác với Unmanaged code; Lập trình ứng dụng Web với Web Forms và ASP .NET; Lập trình Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   266 p utt 26/11/2022 2 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu luật học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu luật học: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Phương pháp nghiên cứu luật học" giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: nghiên cứu pháp luật - khái niệm và ý nghĩa; nghiên cứu học thuyết pháp lý - phương pháp nghiên cứu luật học truyền thống; xây dựng khung lý thuyết mở rộng cho các nghiên cứu pháp luật; áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội trong...

   96 p utt 26/11/2022 3 1

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu luật học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu luật học: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Phương pháp nghiên cứu luật học" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về: lựa chọn và diễn đạt câu hỏi nghiên cứu; xem xét lại tài liệu và xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết; kỹ năng viết một bài nghiên cứu pháp luật; thuyết trình một bài nghiên cứu pháp luật; đạo đức của người nghiên cứu pháp...

   113 p utt 26/11/2022 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số