Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 1

Giáo trình Công nghệ ô tô (Phần nhiên liệu): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.