Phát huy hiệu quả hoạt động Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử B2C

Bài báo cáo này sẽ phân tích về thực trạng ứng dụng logistics trong thương mại điện tử B2C và đưa ra một số giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của logistics trong kinh doanh Thương mại điện tử B2C.