Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho xe gắn máy tự chế tạo

Để thực hiện được giải pháp tiết kiệm nhiên liệu trên các phương tiện giao thông như ô tô xe gắn máy đòi hỏi thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật đồng thời như cải tiến hệ thống cung cấp nhiên liệu, cải tiến nâng cao hiệu quả quá trình đốt cháy trong buồng động cơ, giảm ma sát chuyển động, giảm trọng lượng không có ích bằng việc sử dụng vật liệu nhẹ bền, cải tiến hình dáng động học giảm sức cản gió.