Khảo sát sự ổn định của xe khi chuyển làn bằng mô hình động lực học phức hợp

Bài viết Khảo sát sự ổn định của xe khi chuyển làn bằng mô hình động lực học phức hợp tiến hành khảo sát sự ổn định của ô tô khi chuyển làn dựa trên một mô hình động lực học phức hợp. Mô hình này là sự kết hợp giữa mô hình động lực học không gian, mô hình động lực học hai dãy phi tuyến và mô hình lốp phi tuyến.