Bài giảng Kỹ thuật ô tô

Nội dung chính của Bài giảng Kỹ thuật ô tô được trình bày như sau: Cấu tạo chung của ôtô, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái,...