• Bài giảng Quản lý mạng: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 4" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về mô hình truyền thông SNMP-IETF; Giới thiệu gia o thức SNMP; Mối quan hệ điều khiển truyền thông; Quản trị sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   33 p utt 23/08/2023 12 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 2" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về các đối tượng cần quản lý của mô hình chức năng FCAPS; Các chức năng quản trị; Chính sách bảo mật đối với chủ đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   28 p utt 23/08/2023 13 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 1" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về mục đích và yêu cầu quản trị mạng; Kiển trúc chung cho quản trị mạng; Kiến trúc quản trị mạng Internet; Mô hình quản lý mạng Internet; Các chuẩn liên quan (OSI/ CMIP và SNMP/ IETF). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   22 p utt 23/08/2023 13 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 3" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về mô hình tổ chức và mô hình thông tin gồm: mô hình tổ chức quản trị mạng Internet và mô hình thông tin (Information Model). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   21 p utt 23/08/2023 11 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 5" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung trình bày nội dung kiến thức về: Trung tâm khai thác& quản lý mạng; Cấu trúc của hệ thống quản lý mạng; Giao diện quản trị người - máy; Hỗ trợ nhân viên khai thác; An toàn trong khai thác và quản lý mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   34 p utt 23/08/2023 12 0

 • Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 2 - Bài toán K-coverage trong mạng cảm biến không dây

  Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 2 - Bài toán K-coverage trong mạng cảm biến không dây

  Bài giảng "Bao phủ mạng không dây: Chương 2 - Bài toán K-coverage trong mạng cảm biến không dây" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu bài toán K-coverage; Các nghiên cứu liên quan; Mô hình bài toán K-coverage;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   63 p utt 23/08/2023 7 0

 • Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 1 - Bao phủ mục tiêu trong mạng cảm biến không dây

  Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 1 - Bao phủ mục tiêu trong mạng cảm biến không dây

  Bài giảng "Bao phủ mạng không dây: Chương 1 - Bao phủ mục tiêu trong mạng cảm biến không dây" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây; Ứng dụng mạng cảm biến không dây; Triển khai mạng cảm biến không dây; Vấn đề bao phủ trong mạng cảm biến không dây. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   11 p utt 23/08/2023 12 0

 • Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 3 - Bài toán Q-coverage và Q-connectivity trong mạng cảm biến không dây

  Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 3 - Bài toán Q-coverage và Q-connectivity trong mạng cảm biến không dây

  Bài giảng "Bao phủ mạng không dây: Chương 3 - Bài toán Q-coverage và Q-connectivity trong mạng cảm biến không dây" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu bài toán Q-coverage và Q-connectivity; Các nghiên cứu liên quan; Mô hình bài toán Q-coverage và Q-connectivity;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   53 p utt 23/08/2023 9 0

 • Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 4 - Bài toán tối ưu thời gian bao phủ của mạng cảm biến

  Bài giảng Bao phủ mạng không dây: Chương 4 - Bài toán tối ưu thời gian bao phủ của mạng cảm biến

  Bài giảng "Bao phủ mạng không dây: Chương 4 - Bài toán tối ưu thời gian bao phủ của mạng cảm biến" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu bài toán; Các nghiên cứu liên quan; Mô hình bài toán; Giải thuật baseline;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   25 p utt 23/08/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt