• Tác động của EVFTA đối với ngành logistics Việt Nam

  Tác động của EVFTA đối với ngành logistics Việt Nam

  Bài viết sử dụng phương pháp định tính thông qua việc phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan đến logistics, lấy ý kiến của các chuyên gia, các doanh nghiệp logistics khu vực thành phố Đà Nẵng. Từ đó, tác giả đã đề xuất hai nhóm giải pháp liên quan đến hai đối tượng đó là doanh nghiệp và Nhà nước.

   8 p utt 24/04/2022 111 0

 • Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phân phối thương mại và giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam

  Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phân phối thương mại và giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam

  Nghiên cứu tập trung vào phân tích tác động của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đến các doanh nghiệp phân phối thương mại tại Việt Nam. Bài viết đề xuất một số giải pháp đối với các doanh nghiệp phân phối thương mại nhằm tận dụng thời cơ những tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của CMCN 4.0.

   9 p utt 24/04/2022 43 0

 • Nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

  Nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

  Bài viết được thực hiện nhằm xác định, phân tích và chỉ ra lợi thế trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tài thương mại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, chỉ ra những thiếu sót, bất cập và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại...

   13 p utt 24/04/2022 44 0

 • Tiềm năng, thách thức, xu hướng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

  Tiềm năng, thách thức, xu hướng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

  Bài viết khái quát một số nét về TMĐT; phân tích tiềm năng và thách thức phát triển TMĐT ở Việt Nam; xu hướng phát triển TMĐT ở thế giới và ở Việt Nam; phân tích các khuyến nghị với Nhà nước, đề xuất giải pháp đối với DN để phát triển TMĐT ở Việt Nam… từ đó đưa ra kết luận. Tác giả kế thừa một số luận điểm phù hợp của các bài...

   11 p utt 24/04/2022 49 0

 • Phát huy hiệu quả hoạt động Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử B2C

  Phát huy hiệu quả hoạt động Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử B2C

  Bài báo cáo này sẽ phân tích về thực trạng ứng dụng logistics trong thương mại điện tử B2C và đưa ra một số giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của logistics trong kinh doanh Thương mại điện tử B2C.

   7 p utt 24/04/2022 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số