• Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về Các bước đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng, các mô hình quản lý vận tải công cộng, điều tiết vận tải công cộng, quản lý chất lượng vận tải công cộng; Chi phí vận tải công cộng, trợ giá vận tải công cộng, hiệu quả vận tải công cộng. Mời các bạn cùng...

   59 p utt 11/10/2021 84 1

 • Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày về các nội dung: chương trình vận hành vận tải công cộng, tổ chức vận tải xe bus và taxi thành phố, tổ chức vận tải khách du lịch và đường dài, tổ chức vận tải đường sắt đô thị và tổ chức trung chuyển vận tải...

   141 p utt 11/10/2021 97 1

 • Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 3 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày về các nội dung: lựa chọn phương thức vận tải công cộng, quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải công cộng, quy hoạch nhà ga và điểm dừng đỗ vận tải công cộng, thiết kế hệ thống vé và thông tin hành khách. Mời các bạn...

   157 p utt 11/10/2021 96 1

 • Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 2 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về đặc điểm các phương thức vận tải công cộng đô thị, cụ thể: tổng quan về các phương thức vận tải hành khách công cộng và công suất tuyến vận tải hành khách công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p utt 11/10/2021 79 1

 • Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 1 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 1 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

  Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày nội dung về đô thị hóa và nhu cầu đi lại, vai trò của vận tải công cộng trong đô thị, các chỉ tiêu định lượng trong vận tải công cộng và nghiên cứu nhu cầu vận tải công cộng. Để biết rõ hơn nội dung chi tiết của bài...

   67 p utt 11/10/2021 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt