Kết cấu ô tô (Giáo trình cho sinh viên đại học)

Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về kết cấu ô tô hiện nay, gồm các phần: động cơ, điện cơ bản, hệ thống truyền lực, điều khiển chuyển động và một số thiết bị phụ.

Từ khóa: kết cấu, ô tô

377 p gv_honganhdoan91 07/05/2022 57 0