Ebook Thị trường chứng khoán (NXB Tài chính): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thị trường chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung: cách chọn lựa và mua cổ phiếu cá thể và trái phiếu, theo dõi danh mục đầu tư, quyền của cổ đông và phần phụ lục. Mời bạn tham khảo.