Ebook Thị trường chứng khoán (NXB Tài chính): Phần 1

Cuốn sách "Thị trường chứng khoán" bao gồm 6 phần 19 chương, cung cấp những thông tin về mua, sở hữu và bán cổ phiếu. Phần 1 trình bày 3 phần đầu tiên: cách thức hoạt động thị trường chứng khoán, cách chọn nhà tư vấn đầu tư, tiền tiết kiệm và sản phẩm đầu tư. Mời bạn tham khảo.