Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện (In lần thứ tư): Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện" trình bày các nội dung: Cáp và các phụ kiện; tủ đóng cắt trung áp, máy cắt và rơ le bảo vệ; tủ đóng cắt và máy hạ áp; động cơ và máy phát điện; an toàn trong vận hành và thử nghiệm thiết bị điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.