CÔNG NGHỆ VẬN TẢI 1 - CÔNG NGHỆ VẬN TẢI 1 - Ngành: KHAI THÁC VẬN TẢI (Chuyên ngành: Logistics và vận tải đa phương thức)

Công nghệ vận tải được thiết kế thành 2 học phần. Học phần Công nghệ vận tải 1 cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý vận hành vận tải đường sắt và vận tải ô tô. Các nguyên lý, phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các quá trình vận tải hàng hóa bằng đường sắt và ô tô được chú trọng nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề về vận tải trong tổ chức các quá trình logistics.