• Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3a

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3a

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3a cung cấp cho học viên những kiến thức về thiết kế quy trình công nghệ hàn thùng xe, phân loại thùng xe, các phương pháp hàn, hàn hồ quang điện, công nghệ hàn tiếp xúc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   31 p utt 23/07/2022 25 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3b

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3b

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3b cung cấp cho học viên những kiến thức về phân tích quy trình công nghệ lắp ráp thùng xe, phương pháp phân tích sản phẩm và quy trình sản xuất, mô tả các nhóm phân cấp trong quy trình công nghệ lắp ráp thùng xe,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p utt 23/07/2022 27 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3c

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3c

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 3c cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp thiết kế đồ gá trong quy trình công nghệ hàn lắp thùng xe, quy tắc định vị trong đồ gá (quy tắc n-2-1 cho các tấm kim loại dễ biến dạng), phương pháp thiết kế và định vị và kẹp chặt các tấm trong quá trình lắp ráp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   28 p utt 23/07/2022 25 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 2 cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp luận xác định công nghệ lắp ráp ô tô, thiết kế quy trình công nghệ tổng quát, thiết kế các nguyên công cho dây chuyền sản xuất, phương pháp bố trí mặt bằng tổng thể cho dây chuyền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p utt 23/07/2022 22 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 1

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 1

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 1 cung cấp cho học viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển nền công nghiệp ô tô trên thế giới và ở Việt Nam, các loại hình thức lắp ráp và chính sách thuế đối với ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, sơ đồ khối quy trình công nghệ lắp ráp ô tô,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   25 p utt 23/07/2022 27 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.1

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.1

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.1 cung cấp cho học viên những kiến thức về sơn và lý thuyết sơn ô tô, những khái niêm cơ bản về công nghệ sơn, các phương pháp cơ bản gia công sơn, phương pháp sấy khô màng sơn và an toàn lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p utt 23/07/2022 19 0

 • Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.2

  Bài giảng Công nghệ ô tô: Chương 4.2 cung cấp cho học viên những kiến thức về quy trình công nghệ sơn ôtô, quy trình xử lý bề mặt trước khi sơn, công nghệ sơn lót, quy trình công nghệ sơn sau sơn lót, mặt bằng xưởng sơn ô tô, thiết kế kỹ thuật dây truyền sơn, quy trình công nghệ sơn xe buýt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   51 p utt 23/07/2022 20 0

 • Bài giảng Mạng truyền thông trong ô tô

  Bài giảng Mạng truyền thông trong ô tô

  Bài giảng Mạng truyền thông trong ô tô gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về mạng truyền thông trên ô tô, cơ sở kỹ thuật của truyền thông, các giao thức của mạng truyền thông trên ôtô,...

   64 p utt 12/10/2021 89 0

 • Bài giảng Sử dụng và sửa chữa ô tô

  Bài giảng Sử dụng và sửa chữa ô tô

  Bài giảng Sử dụng và sửa chữa ô tô gồm các nội dung chính là: Các khái niệm cơ bản, quy trình và công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, thiết bị xưởng và thiết bị chẩn đoán,...

   156 p utt 12/10/2021 115 0

 • Bài giảng Thực hành điện thân xe

  Bài giảng Thực hành điện thân xe

  Tập bài giảng Thực hành điện thân xe không đi sâu vào những nội dung lý thuyết mà chỉ ra những kiến thức cơ bản cần thiết nhất để ôn tập lại kiến thức để hỗ trợ cho việc thực hành, đồng thời hướng dẫn các kỹ năng thực hành trong công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện thân xe của ôtô giúp cho sinh viên có thể tự học và ứng...

   162 p utt 12/10/2021 100 0

 • Bài giảng Kỹ thuật ô tô

  Bài giảng Kỹ thuật ô tô

  Nội dung chính của Bài giảng Kỹ thuật ô tô được trình bày như sau: Cấu tạo chung của ôtô, hệ thống truyền lực, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái,...

   252 p utt 12/10/2021 83 0

 • Bài giảng Dao động kỹ thuật

  Bài giảng Dao động kỹ thuật

  Tập bài giảng được viết trên cơ sở chương trình môn học Dao động kỹ thuật. Bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản của Dao động kỹ thuật theo quan điểm hiện đại, đảm bảo tính sư phạm và yêu cầu chất lượng của một bài giảng giảng dạy đại học. Những kiến thức trình bày trong bài giảng này là những kiến thức tối thiểu, cần...

   174 p utt 12/10/2021 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số