Thiết kế và công nghệ chế tạo khuôn ép phun cho chi tiết linh kiện ô tô

Bài viết Thiết kế và công nghệ chế tạo khuôn ép phun cho chi tiết linh kiện ô tô giới thiệu thiết kế và công nghệ chế tạo khuôn ép phun để sản xuất galang xe tải, một trong các linh kiện của ô tô, góp phần nâng cao hàm lượng công nghệ và năng suất, hạ giá thành sản phẩm.