Bộ sưu tập Kỹ thuật xây dựng

Bộ sưu tập Kỹ thuật xây dựng sẽ là nguồn tham khảo rất hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu, giáo trình, sách về: Thi công cốt thép dự ứng lực; Kỹ thuật thi công xây dựng; Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng; Tính kết cấu theo phương pháp động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.